Anmeld

På denne side kan alle ‘anmelde’ sider, som menes primært har til formål at distribuere ulovligt indhold. De præcise kriterier er opført nedenfor.

Bemærk: Anmeldelsen ikke har nogen form for juridisk betydning.

Anmeldte sider vil blive vurderet om de skal tilføjes en liste, som bureauer, medier og leverandører af systemer til udveksling og afvikling af digital annoncering frivilligt kan anvende til at filtrere uønskede sider fra i deres systemer.


Anmeldelsesformular:

Felter med * er påkrævet

 

Kriterier for registrering på listen over rettighedskrænkende sites

Fortegnelsen drives af RettighedsAlliancen, der vedligeholder en liste over sites, der driver eller faciliterer ulovlige aktiviteter ud fra nedenstående kriterier.

Der indsamles som udgangspunkt sites fra følgende kilder:

1. Sites, der er blokeret via dansk myndighedsafgørelse
2. Sites, der er blokeret via Code of Conduct med Teleindustrien (mirror sites)
3. Sites, der er blokeret på baggrund af EU-regler i andre europæiske lande fx MPA og IFPI HQ
4. PIPCUs (City of London Police IP Crime Unit) Infringing Websites List
5. Sites, der er opdaget og vurderes ulovlige, men (endnu) ikke er blokeret efter domstolskendelse
6. Sites, der findes på E-mærkets lister (primært scam sites)
7. Indberetninger fra anmeld-funktionen på adkodex.dk

Sites, der falder under punkt 1 til 4 ovenfor, registreres umiddelbart på listen.

Sites, der er omfattet af punkt 5 til 7 ovenfor vurderes, om de er kendetegnet ved en eller flere af følgende aktiviteter:
a) Sitet deltager systematisk i krænkelser af immaterielle rettigheder typisk ved at distribuere indholdsprodukter, uden aftale med indholdsejerne.
b) Sitet opfordrer og/eller aktivt medvirker til systematiske krænkelser af immaterielle rettigheder.
c) Sitet medvirker til krænkelse af immaterielle rettigheder ved at opfordre brugere til at foretage ulovlige handlinger.
d) Sitet foregiver at tilbyde produkter eller tjenester med henblik på uretmæssigt at få brugerne til at opgive kontooplysninger eller andre personlige oplysninger (scam sites).

Procedurer
Sites, der falder inden for ovenstående fire kriterier, kontaktes af RettighedsAlliancen med en orientering om, at det er konstateret, at der foretages eller faciliteres ulovlige aktiviteter, og med en henstilling om, at aktiviteterne stoppes. Hvis ikke de ulovlige aktiviteter stoppes, eller der er etableret en konstruktiv dialog inden for tre uger fra henvendelsen, kan sitet registreres på listen.
Indehavere af sites kan gøre indsigelse mod at blive påført listen ind til der evt. er fældet en dom eller anmode om, at der foretages en genvurdering af, om de fortsat skal være på listen. Anmodninger behandles med tre måneders mellemrum.

Tilgængelighed af listen
Listen er som udgangspunkt fortrolig i sin helhed for alle andre end relevante og betroede medarbejdere i de virksomheder, der samarbejder om listen, med henblik på ikke unødigt offentligt at sprede kendskabet til sider med ulovligt indhold. Personer, virksomheder og organisationer har dog mulighed for at forhøre sig, om et konkret site findes på listen ved at rette henvendelse til RettighedsAlliancen.