Kodex

Nærværende kodeks afspejler et fælles ønske blandt deltagerne om at medvirke til:

  • at internettet forbliver en sikker markedsplads for annoncering
  • at bakke op om lovlige virksomheders vækst og innovation
  • at bidrage til tryghed for annoncører og forbrugere i forbindelse med onlinemarkedsføring.

Formål
Formålet er at kommunikere et fælles værdisæt, udtrykt ved nedenstående erklæring, og at etablere konkrete tiltag, som aktører relateret til onlinemarkedsføring kan tilslutte sig. Det sker med henblik på at modvirke, at annoncering er med til at finansiere eller synliggøre tjenester, der tilbyder eller faciliterer ulovligt indhold, herunder krænkelser af ophavsretligt beskyttet indhold og produkter.

Kodekset er et supplement til gældende lovgivning og suppleres af andre frivillige aftaler, der understøtter samme formål.

Baggrund
Den digitale udvikling giver nye muligheder for at udvikle innovative forretningsmodeller, som medfører, at produkter og tjenester skabes, distribueres, markedsføres og opleves på nye måder.

Desværre udfordres udviklingen og innovationen af lovlige tjenester af ulovlig adfærd, der misbruger ophavsretten, hvilket man fra initiativtagernes side ønsker at begrænse i videst mulig omfang. Tiltaget udspringer af Kulturministeriets Ophavsretspakke af 20. juni 2012, ligesom det supplerer flere andre frivillige initiativer på området. Kodekset udformet i samarbejde mellem centrale aktører for onlinemarkedsføring i Danmark.

Erklæring
Parterne bag dette kodeks erklærer at de:

  • Offentligt tager afstand fra, at deres produkter og tjenester anvendes til at understøtte kriminelle formål herunder krænkelser af ophavsretligt beskyttet materiale.
  • Har iværksat konkrete procedurer med henblik på at modvirke, at virksomhedens produkter og tjenester indgår i finansieringen eller udbredelsen af kriminel aktivitet.
  • Har implementeret procedurer, der informerer virksomhedens medarbejdere om, at de skal være opmærksomme på og modvirke evt. misbrug af virksomhedens produkter og tjenester til ulovlige formål.
  • Såfremt virksomheden udbyder annoncetjenester, har den implementeret klare regler i de tilhørende salgsbetingelser, der forbyder brug af virksomhedens produkter og tjenester til krænkelser af immaterielle rettigheder, samt distribution, formidling eller gennemførelse af betaling herfor.
  • Virksomheder, der sælger eller formidler annonceplads, i videst mulig omfang vil undgå at supportere udbydere af kriminelle tjenester og produkter herunder krænkelser af ophavsret.